แบบทดสอบ เคมีเพิ่มเติม ม 4 ปริมาณสารสัมพันธ์

1 ธาตุ B มีมวลอะตอมเท่ากับ 7 ถามว่า B 1 อะตอม จะมีมวลกี่กรัม (1.162x10–23)

2.ธาตุไนโตรเจนมีมวลอะตอม 14 ดังนั้นไนโตรเจน 2 อะตอม หนักกี่กรัม (46.48x10–24)

3. ธาตุ A 1 อะตอมมีมวล 6.64x10–24 กรัม ถามว่า ธาตุ A จะมีมวลอะตอมเท่าใด (4)

4. ธาตุ X 2 อะตอมมีมวล 36.52x10–24 กรัม ถามว่า ธาตุ X จะมีมวลอะตอมเท่าใด

5. ธาตุ x มีมวลอะตอม 50 และธาตุนี้ 1 อะตอมมีปริมาตรเฉลี่ย 2.00x10–23 cm3 จงหาความหนาแน่นของอะตอมธาตุx ในหน่วย g/cm3

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s